Feeds:
Wpisy

Archive for the ‘sprawozdania’ Category

6 listopada 2013 r. odbyła się w Gorzowie Wlkp. Konferencja popularnonaukowa “Biblia Brzeska w 450-lecie wydania przekładu.  Historia, język, kultura”. Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia. Autor: Kazimierz Ligocki.

biblia_04 biblia_05 biblia_06 biblia_07 biblia_01 biblia_03

Read Full Post »

W dniu 29.09.2013 roku w żychlińskiej parafii Kościoła ewangelicko-reformowanego miała miejsce uroczystość konwersji trzech osób: Pani Patrycji Komicz z Poznania, Pani Ewy Mikszy z Gorzowa Wlkp. oraz Pana Kamila Czapka z Zabrza. Pogoda tego wyjątkowego dnia dopisała, a i atmosfera była niezwykle sympatyczna. Nowym współwyznawcom życzymy wszystkiego dobrego, wielu błogosławieństw Bożych i radości każdego dnia.

2013-09-29 11.58.10

 

Read Full Post »

Dnia 17 sierpnia 2013 roku o godzinie 12.00 odbyło się kolejne nabożeństwo według agendy reformowanej, które tym razem miało miejsce w domu pp. Linkowskich w Dankowie. Nabożeństwo poprowadził i kazanie wygłosił ksiądz Tadeusz Jelinek z Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie.

Spotkanie miało charakter nabożeństwa domowego, które przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze.

Po nabożeństwie był czas wolny, przeznaczony na rozmowy i skromny poczęstunek.

Tą drogą pragniemy serdecznie podziękować gospodarzom za gościnność, a pastorowi za posługę Słowem Bożym.

Read Full Post »

W dniach 25-26 maja 2013 r. przedstawicielka Diaspory w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła w obradach Synodu KER w Bełchatowie. Podczas Synodu miało miejsce wiele ważnych dla Kościoła wydarzeń. Ks. bp Marek Izdebski wprowadził w urząd Prezesa Synodu panią Ewę Jóźwiak. Jest to pierwsza kobieta na tym stanowisku. Uroczyście przekazano przedstawicielom Parafii KER w Żychlinie egzemplarz Biblii Brzeskiej, który do tej pory był depozytem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Referat synodalny wygłosiła dr Izabela Winiarska-Górska, która z ogromną pasją opowiadała o materii językowej i nowatorstwie w tłumaczeniu Biblii Brzeskiej.
Synod przyjął sprawozdania za 2012 r. Wybrał także Prezydium Synodu oraz Radę Diakonii. Kontynuowano drugie czytanie nowelizacji Prawa Wewnętrznego.

Relacja fotograficzna znajduje się w zakładce Galeria.

Read Full Post »

Dnia 6 kwietnia 2013 roku o godzinie 17.00 w kościele pw.  Św. Trójcy przy ulicy Walczaka odbyło się kolejne nabożeństwo według agendy reformowanej. Nabożeństwo poprowadził i kazanie wygłosił ksiądz Tadeusz Jelinek z Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie.
Nabożeństwo przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze, zaś kazanie wygłoszone przez ks. Tadeusza Jelinka niezwykle poruszyło członków naszej społeczności. Podstawą kazania był tekst z Ewangelii Marka, 16, 1-8, w którym czytaliśmy o przybyciu trzech kobiet do pustego grobu.
Po nabożeństwie był czas rozmów. Przy skromnym poczęstunku poruszaliśmy wiele różnych wątków dotyczących życia diaspory.

Read Full Post »

Dnia 1 grudnia 2012 roku o godzinie 17.00 w kościele pw. Św. Trójcy przy ulicy Walczaka odbyło się nabożeństwo według agendy reformowanej. Nabożeństwo poprowadził i kazanie wygłosił ksiądz Tadeusz Jelinek z Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie. Było nam bardzo miło spotkać się we wspólnym gronie, aby móc uczestniczyć w tej niezwykłej chwili i delektować się zarówno swoją obecnością, jak i wsłuchiwać się w treść kazania, które tym razem zostało zaczerpnięte z przypowieści o faryzeuszu i celniku.
Po nabożeństwie zostaliśmy zaproszeni na skromny poczęstunek, podczas którego zgłębialiśmy temat końca świata. Oczywiście, każdy z uczestników miał prawo do podzielenia się osobistymi przemyśleniami dotyczącymi tego zagadnienia. Wszyscy jednak doszliśmy do przekonania, iż niezwykle istotnym jest, aby każdego dnia być gotowym na przyjście końca świata, bez wdawania się w spekulacje dotyczące momentu tego wydarzenia.
Tą drogą pragniemy podziękować pastorowi Tadeuszowi Jelinkowi za obecność i służenie nam Słowem Bożym. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejne nabożeństwo, o którym poinformujemy na naszej stronie.

rrr 003 rrr 005 rrr 004

Read Full Post »

Można chyba pokusić się o stwierdzenie, że miniony rok był dla gorzowskiej grupy szczególnym okresem. Diaspora otrzymała nowego opiekuna duchowego w osobie księdza Tadeusza Jelinka, który na co dzień jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie. Ubiegły rok zaowocował również częstszymi nabożeństwami według agendy reformowanej oraz powiększeniem się naszej społeczności o dwie osoby.
31 lipca 2011 r. gościliśmy ks. Jelinka na spotkaniu domowym u pp. Puczyłowskich, podczas którego studiowaliśmy Słowo Boże. Przed oficjalnym spotkaniem odbył się egzamin kandydata na członka Kościoła, pana Andrzeja Matuszewskiego.
W dniach 20-21 sierpnia 2011 r. odbyliśmy wycieczkę do najstarszej Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, czyli do Żychlina, gdzie zostaliśmy niezwykle gościnnie podjęci przez gospodarzy. Poznaliśmy historię tego urokliwego miejsca, a w godzinach wieczornych mogliśmy poznać się bliżej z tutejszymi parafianami. Niedzielne nabożeństwo stanowiło dla nas również głębokie duchowe przeżycie. W jego trakcie oficjalnie został przyjęty do Kościoła ewangelicko-reformowanego Andrzej Matuszewski.
Niezwykle miłą chwilą była również uroczystość chrztu maleńkiej Alicji Tudor, córki Emilii i Jarosława Tudorów. Chrzest miał miejsce 23 października 2011 roku w gorzowskim kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za miniony rok, który obfitował dla nas jako wspólnoty w liczne błogosławieństwa i wkraczając w nowy – 2012 rok pełni ufności spoglądamy w przyszłość.

Read Full Post »